נהגים בירושלים שימו לב: בעירייה מתכוונים להציב בקרוב כמאה מצלמות בנתיבי תחבורה ציבורית. המטרה: לתפוס את נהגי הרכבים הפרטיים שעושים שימוש בנתיבי תחבורה של אוטובוסים ומוניות. היעדים המרכזיים: כביש רמות, דרך חברון וקינג ג'ורג'.
לקרוא ולא להאמין: מה יקרה עם תרקו חרצנים בשוק מחנה יהודה?
בעירייה החליטו לאחרונה לשים דגש על אכיפת החוק במקרים של עבירות תנועה של נהגים פרטיים שעושים שימוש בנתיבי תחבורה ציבורית, סמכות שניתנה לרשויות מקומיות על פי תקנות התעבורה שאושרו בכנסת בחודש שעבר.
על פי התכנון, שדורש את אישור מועצת העירייה, יוצבו כמאה מצלמות אוטומטיות בנתיבי תחבורה מרכזיים בעיר, ובהם כביש רמות, דרך חברון והמלך גורג' במרכז העיר. כך יתאפשר לפקחי העירייה ולשיטור העירוני לאכוף את החוק גם בלי שיהיו בשטח בזמן ביצוע העבירה.
הצילום יכלול את מספר הרכב, זמן הצילום ומקום העבירה ויוכל לשמש ראיה בבית המשפט. הקנס הצפוי על עבירות שכאלה יעמוד על 500 שקל. הוא יוטל על ידי העירייה וישולם לקופתה ולא לקופת המדינה.
לפני הצבת המצלמות העירייה נדרשת לפרסם את רשימת נתיבי התחבורה שבהם המצלמות יוצבו ואת מקום הצבתן. כמו כן על העירייה להציב שלטי אזהרה סמוך לעמודי המצלמות.