מועצת מטה יהודה הסכימה לשלם משכורת לראש המועצה המורחק, אך במשרד הפנים סירבו: משה דדון, ראש המועצה המורחק החשוד בין היתר בעבירות שוחד וקבלת דבר במרמה, פנה לאחרונה לבית המשפט ודרש שישיבו לו את ימי החופשה שנפדו עבורו כמשכורת בזמן תקופת הנבצרות שלו, בלא ידיעתו. אך למרות הסכמת המועצה והחלטתה לשלם לו משכורת, משרד הפנים סירב והתנה את התשלום בכך שדדון ייצא זכאי מהפרשה.
מטה יהודה: מסע בדרכים עם משה דדון
בימים אלה נידונה בבית הדין האזורי לעבודה בקשה שהגיש דדון, שלפני כשנה נעצר בחשד לשורה של עבירות ובהן שוחד, מרמה והפרת אמונים. מאז פתיחת החקירה לא שב דדון לעבודתו במועצה מאחר שהוא נמצא בתקופת נבצרות, שעתידה להסתיים בחודש ינואר 2017.
לטענתו של דדון, שבעה חודשים לאחר הרחקתו מהמועצה, הוא התבשר כי משכורתו מופסקת. הסיבה: ימי החופשה שצבר הגיעו לסיומם. לאחר שדרש הסבר התגלה לו שבחודשים מאז הרחקתו המשכורת שקיבל היתה בעצם פדיון ימי החופשה שצבר לאורך השנים. הדבר נעשה ללא ידיעתו או הסכמתו.
בכינוס של האסיפה הכללית של המועצה, שהתקיים באוגוסט האחרון, הועלה הנושא לדיון והוחלט פה אחד כי יש לשלם לדדון שכר עבודה כדין, גם עבור התקופה שבה נמצא בנבצרות. אלא שלמרות החלטת האסיפה, כך טוען דדון בפני בית המשפט, לא שולמה לו כל משכורת.
בתשובת המועצה לבקשתו נטען כי כלל עובדי המועצה שהורחקו במסגרת אותה החקירה קיבלו את שכרם בדמות ימי חופשה שנפדו. לדבריהם, לאחר בירורים משפטיים ופניות למשרד הפנים החליטו חברי המליאה להעלות את הנושא לסדר יום. "הואיל ומדובר בראש המועצה, אשר פעל רבות לטובת תושבי המועצה ולשיפור איכות חייהם של תושביה, והואיל ונקלע למשבר כלכלי קשה, בין היתר בשל הוצאות משפטיות חריגות", הסבירו את ההחלטה.
בתשובתם פירטו כיצד לאחר החלטת האסיפה העבירו למשרד הפנים, שאליו הם כפופים, את החלטתם לשלם לדדון משכורת. עוד הם מוסיפים כי במשרד הפנים אסרו עליהם לשלם לו.
משרד הפנים טען כי דדון לא הוכיח בשום דרך כי הוא זכאי לשכר עבודה.
עוד הוסיפו כי אם לא יוגש נגדו כתב אישום או שהוא יצא זכאי בסיומו של הליך משפטי הוא יקבל החזר מלא על ימי החופשה שנפדו.
"אם היו אומרים לי שלא אקבל משכורת הייתי יכול להילחם על זה בבית המשפט, הייתי נלחם לחזור", אמר דדון בבית המשפט, והוסיף: "עד ינואר אני אחיה בלי משכורת?"