הקרן למורשת הכותל דורשת: לא לאפשר מגורים משותפים לעובדים במתחם הכותל. ביום שלישי בשבוע שעבר התקיים סיור קבלנים למכרז על שירותי חברת ניהול למתחם הכותל המערבי. בתנאי המכרז נדרשת חברת האחזקה בין השאר להחזיק דירות נפרדות לנשים ולגברים המועסקים בשבת.
מי טוען שהכותל המערבי הוא רמאות? המלחמה בקבצנים המתחזים
במכרז נדרשו הספקים לעמוד בתנאים סטנדרטיים, כמו הוכחה להיקף ביצוע עבודות אחזקה, קיומו של סניף בירושלים שמאויש 24 שעות ביממה והעסקת 150 עובדים לפחות בעיר.
בנוסף נדרשת חברת האחזקה להציג אישור עבודה מהמשטרה. בפרק שיועד לנהלי העבודה בשבת סוכם שחברת השירותים תחויב להעסיק עובדי ניקיון לא יהודים לניקוי מתחם הכותל, וחריגה מכך תותר רק באישור בכתב מהקרן למורשת הכותל.
בנוגע להחתמת כרטיסי עובד, היהודים לא יידרשו להחתים כרטיס נוכחות בשבת אלא ישלימו את הפרטים ידנית אחרי צאת השבת.
לשאר עובדי החברה היהודים הוקדשו חמישה סעיפים שדנו במה שמותר להם לעשות בשבת ואפילו כיצד ייראו דירות הלינה שלהם. באחד הסעיפים סוכם לדוגמה שחל איסור מוחלט על הסעת עובדים יהודים בשבת. "חברת השירותים הזוכה תדאג להלנה ולהסעדת העובדים היהודים, ולחלופין תעסיק עובדים שמתגוררים בעיר העתיקה", נכתב.
תגובת הקרן למורשת הכותל לא התקבלה עד למועד פרסום הידיעה.