זה החל ברעש גדול, והסתיים כך נראה ברעש גדול עוד יותר: העירייה הקפיאה את פרויקט מדידת רמת הדציבלים של המואזינים במסגדים, לאחר שהתקציב שיועד לפיילוט בנושא הועבר לפרויקטים בתחום החינוך. המשמעות: המואזינים יוכלו להמשיך את תפילות הבוקר שלהם באין מפריע, למורת רוחם של השכנים במערב העיר.
מואזין יהודי? זה מה שדרשו בהר חומה לא תאמינו מי תקפו את המואזין בשועפאט
לפני כשמונה חודשים הוחלט בעירייה על פיילוט חדש, לפיו 300 אלף שקל יושקעו בבדיקת עוצמת הרעש המגיעה מהמואזינים של חלק מהמסגדים במזרח העיר.
התוכנית החדשה הצליחה לעורר את זעמם של מוכתרי הכפרים, שמחו על הכוונה למדוד את הדציבלים של הקריאה לתפילה. מוכתר עיסאוויה, דרוויש דרוויש, כינה אז את הפיילוט "בושה וחרפה".
קריאות המואזינים בשעות הבוקר המוקדמות מהוות מטרד מרעיש במיוחד עבור תושבים יהודים רבים בשכונות התפר. הפיילוט למדידת רמת הדציבלים בדק כשבעה מסגדים בשכונות דרום העיר. כך למשל, האימאמים בשכונות ג'בל מוכבר וצור באהר התבקשו להפנות את רמקולי המסגדים לכיוון מרכז הכפרים.
בנוסף, נציגי הכפרים התבקשו לרכוש רמקולים חדשים שניתן לכוון את עוצמתם, זאת לאחר שעוצמת הרעש שנמדדה מהמסגדים התבררה כגבוהה מהמותר. הדרישה הגיעה בעקבות תלונות תושבי שכונות ארמון הנציב וארנונה, שטוענים כבר זמן רב כי עוצמת קריאת המואזין גבוהה במיוחד מאז החל גל הטרור האחרון.
בעירייה, אגב, הוחלט שלא לבדוק את עוצמת הרעש של המסגדים בשכונת בית צפאפה, לאור "התנהגותה האחראית של הנהגת השכונה במהלך אירועי הטרור".
על פי התוכנית, השלב הבא היה למדוד את עוצמת הרעש של מסגדי עיסאוויה ובית חנינא, אבל כאמור, הוחלט בינתיים שלא להמשיך בפרויקט. לדברי מחזיק תיק איכות הסביבה בעירייה, אריה קינג, התקציב בסך 150 אלף שקל שיועד לכך, הועבר לצרכים אחרים.
העירייה: "הוחלט כי מספר תקציבים עירוניים שטרם נוצלו יועברו באופן זמני למערכת החינוך העירונית במטרה לתת מענה לצורך בניית 23 כיתות גני ילדים לקראת שנת הלימודים תשע"ז. מדובר בתקציב שעתיד להינתן על ידי משרד החינוך, אולם לצורך תחילת ביצוע הבנייה הוקצה לכך תקציב מאגפי העירייה השונים. עם קבלת התקציב ממשרד החינוך יוחזרו הכספים לאגפים העירוניים מהם הושאלו".