החוזה הסמוי הופך לגלוי: הסכם הפעלת סוכן סמוי שנחתם בין משטרת ירושלים ופרקליטות המחוז לבין סוכן סמוי, שבו מפורטים תנאי פעילות נחשף באחרונה בבית המשפט. ההסכם הוא חלק מחומרי החקירה שאספו בענף תביעות ירושלים נגד צעיר תושב העיר. על פי כתב האישום שהוגש נגדו, הצעיר נפגש עם סוכן סמוי ומכר לו מריחואנה בעלות של 1,200 שקל. כמו כן מתאר כתב האישום החזקה של אותו הסם בכתובת מגוריו, במשקל של 0.26 גרם ושלא לצריכה עצמית או באישור. עניינו נדון בימים אלו.
מה קרה שהסוכן הסמוי הדיח את הנאשם לעבירה? הסוכן שהפיל את סוחרי הנשק בירושלים
במסגרת המאבק הממושך בסוחרי הסמים ובשותפיהם לעסקים, משטרת ישראל מפעילה מערך של סוכנים סמויים שמסייעים לה בצבירת עדויות והוכחות מהשטח במטרה להעמיד לדין את המעורבים. חלק ניכר מהסוכנים הסמויים הפועלים בשירות המשטרה מגויסים לאחר שהסתבכו בעצמם בפרשת סמים כזאת או אחרת. הם מתחייבים לעבוד עבור המשטרה במטרה להפליל סוחרי סמים, ובתמורה המשטרה מבטלת עבורם תיקים פליליים ומעבירה לידיהם סכומי כסף גדולים.
ראשית, על הסוכן להסכים מרצונו לפעול באופן סמוי על מנת להשיג ראיות נגד עבריינים. על פי החוזה, הסוכן מתחייב לאסוף מידע ולבצע עסקאות סמים. פעילות זאת תתבצע על פי הנחיות המפעיל תוך מפגש עם עבריינים, ביצוע עסקאות ותיעודן.
על פי ההסכם, כל פעילות שתבוצע בידי הסוכן תיעשה בידיעת המפעיל ובאישורו. בנוסף, כל תנועותיו של הסוכן במהלך הפעלתו יהיו ידועות למפעיל והוא יגיע לכל מקום שבו יידרש ולמשך הזמן שיידרש. ההסכם מתיר לסוכן לבצע פעילות בלתי חוקית אם היא הכרחית למילוי תפקידו ולאחר קבלת אישור מהמפעיל.
על הסוכן חלה החובה להעיד בבית המשפט עד לסיום ההליך המשפטי הרלוונטי לפעילותו.
סעיף נוסף בהסכם נוגע לסודיות וקובע שאסור לסוכן לספר לאיש, ובכלל זה גם לא לבני משפחתו, על הפעלתו ועל השיטות והאמצעים שבהם הוא פועל. הסעיף הזה אינו מוגבל בזמן והוא תקף גם לאחר שהסוכן סיים את פעילותו עבור המשטרה.
לפי ההסכם, כל עוד המשטרה לא הפרה את התחייבויותיה כלפי הסוכן הוא לא יוכל לבוא בטענות כלפיה על כל נזק שייגרם לו כתוצאה מביצוע המשימה.
ההסכם מבהיר עוד כי הסוכן מודע לעובדה שבינו לבין המשטרה לא מתקיימים יחסי עובד־מעביד מכל סוג. הסוכן הוא בסך הכל נותן שירות למשטרה במסגרת פעילות שהוא לוקח על עצמו ובהנחיה מקצועית של מפעיל.
ואפשר גם להרוויח המשטרה מתנה את התחייבויותיה בכך שהסוכן יעמוד בכל התחייבויותיו כלפיה. אם יעמוד בהן המשטרה פוטרת אותו מכתבי אישום על העבירות שאושר לו לבצע במסגרת הפעלתו. תיקים פליליים של הסוכן, שנפתחו בשל הפרעה לשוטר, החזקת סמים, גידול סמים וסחר בסמים, ייסגרו. עם זאת המשטרה מדגישה כי תוכל להגן על הסוכן רק בהליכים פליליים שהוזכרו לעיל אך לא בהליכים אזרחיים שעלולים להיפתח נגדו.
המשטרה מציבה מסגרת תשלום מרבית של 40 אלף שקל. השכר ישולם רק בתום תקופת ההפעלה, אך במהלכה המשטרה מתחייבת לממן לסוכן את ההוצאות הכספיות שיזדקק להן, באישור המפעיל שלו.
המשטרה מתחייבת גם לספק לסוכן הגנה, על פי רמת איום שתוערך על ידי השוטרים. המשטרה מבקשת מהסוכן להתחייב כי במקרה שיידרש הוא ישהה בדירת מבטח ויסכים לשהות בה גם בתנאים של מעצר בית אם כך יורה לו מפעילו. המשטרה מבהירה כי אם הסוכן לא יעמוד בהתחייבויותיו היא לא תהיה מחויבת לספק לו הגנה.
על פי ההסכם, המשטרה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את ההסכם בינה לבין הסוכן בכל שלב, על פי שיקול דעתה ובאישור הפרקליטות.
במקרה שההסכם בין הצדדים מבוטל, ולא מכיוון שהסוכן הסמוי הפר את התנאים, המשטרה מתחייבת לשמור על הסעיפים שלפיהם לא יוגשו נגדו כתבי אישום ולא ייפתחו מולו הליכים פליליים על הפעולות שביצע בזמן פעילותו כסוכן. שאר תנאי ההסכם יישקלו על פי קריטריונים שתקבע המשטרה.
אם הסוכן יפר את תנאי ההסכם, כל התחייבויות המשטרה כלפיו יבוטלו - מלבד פתיחת הליכים פליליים נגדו על פעילות שביצע לבקשת מפעילו. בנוסף, המשטרה תוכל לעשות שימוש בכל הראיות שהסוכן צבר במסגרת פעילותו.
עורך דין עטרי, המייצג את הנאשם שהופלל על ידי הסוכן הסמוי, טען כי "המשטרה גילתה את המתכון הטוב ביותר להשגת עדות מפלילה ושקרית: לשלם עשרות אלפי שקלים לעבריין תמורת הרשעת חפים מפשע. אנו נעשה הכל לבער את הרעה החולה הזו".