פרקליט ממזרח ירושלים, שניהל שותפות מקצועית עם עורך דין פלסטיני, יועמד לדין משמעתי. בכתב הקובלנה נכתב: "איפשר לחברו לבצע במשרדו פעולות שיוחדו לעורכי דין חרף העובדה שידע כי הוא אינו עורך דין בישראל".
חשד: עו"ד הונה קשיש בעת שהיה בבית חולים רצח עו"ד יורם חכם: התיק קורס
עורך הדין ממזרח ירושלים יועמד לדין משמעתי בפני ועדת האתיקה הארצית של הלשכה בישראל, לאחר שבמשך שנים הוא נהג לקבל לידיו את הטיפול המשפטי בלקוחות שפתחו תיקי הוצאה לפועל, שהגיעו אליו בהפנייתו של עמיתו מהרשות הפלסטינית. בתמורה קיבל הפרקליט הפלסטיני עשרה אחוזים משכר הטרחה ששילמו הלקוחות. בנוסף, השניים ניהלו יחד את הטיפול המשפטי בתיק בירושלים, כאשר הפלסטיני נפגש עם הלקוחות, הכין את כתבי הדין וניהל את הקשר עם ההוצאה לפועל.
לאחרונה הגיעה לוועדת האתיקה תלונה מעורך הדין הפלסטיני על כך שהפרקליט הירושלמי מסרב להעביר לו כספים שמגיעים לו מתוקף הסכם שנחתם ביניהם. בבדיקה שערכו התברר שמגיש התלונה חבר לשכה ברשות הפלסטינית ואינו רשום במרשם עורכי הדין הזרים של הלשכה בישראל.
הפרקליט הירושלמי יועמד לדין בהוראת ועדת האתיקה בסעיפים של פגיעה בכבוד המקצוע, התנהגות שאינה הולמת את המקצוע ושותפות עם אדם שאינו עורך דין.
תגובת הפרקליט: "אין כל עבירה לשתף עו"ד זר בשכר טרחה. המתלונן הינו עו"ד זר, וחבר פעיל בלשכת עורכי הדין ברשות הפלסטינית. הוא ביצע עבודות במשרדי וקיבל שכרו בהתאם. הוא טיפל בתיקים של לשכת הוצאה לפועל והכין בקשות ללשכה. אני הייתי בודק וחותם על הבקשות. המתלונן עבד כאמור עבודה משרדית בלבד. מצבו כמצב המזכירה שהייתה עובדת אצלי."