דווקא ביום הזיכרון: הסטודנטים שגרים במעונות כפר הסטודנטים של האוניברסיטה העברית בהר הצופים, התעוררו בבוקר יום הזיכרון וגילו כי על גגות הבניינים, נתלו דגלי פלסטין.
לפני כשנה: דגל אש"ף על בניין בית ספר בבירה
על פי דיווחי הסטודנטים, נתלו בבוקר הרגיש שני דגלי פלסטין על אנטנות בראשי שני מבנים, דבר שעורר תחושות קשות בקרב רבים מהסטודנטים היהודים. הסטודנטים פנו להנהלת המעונות, שדיווחה כי עד שהגיעו למקום, כבר הוסרו הדגלים.
"לא הייתה לי בעיה עקרונית עם זה שיתלו דגל פלסטין בחלונות ביתם, מדובר בחופש הביטוי וזו זכותם", אומר אור, סטודנט שגר במעונות והיה בין הראשונים לראות את הדגלים.
"אלא שבמקרה הזה, לא רק שזה נתלה על גג המעונות בצורה לא חוקית, ברור שהתזמון של התלייה ביום הזיכרון (על שני בניינים במקביל) נעשה כדי לנקר עיניים, ועל זה הכעס של הסטודנטים."