דו"ח מבקר המדינה חושף כי זיהום האוויר בתחנה המרכזית בירושלים גבוה באופן חריג, עד כדי כך שלא נמצאה רמה שכזו בכל ישראל. עוד עולה שהעירייה והמשרד להגנת הסביבה לא בדקו את קיום הדרישות הסביבתיות שנקבעו בהיתר הבנייה של המקום.
מה קורה רגע לפני שמעיזים להיכנס לתחנה? הראיון המקורי על הגוף שיפקח על הזיהום בתחנה כל הסיפורים גם בסלולרי: הורידו את האפליקציה החדשה של mynet
"מניתוח נתוני ניטור האוויר שביצע המשרד להגנת הסביבה עולה כי במתחם התחנה יש זיהום אוויר חריג המסוכן לבריאות, שלא נמצא כמותו בשום מקום אחר במדינה", נכתב בדו"ח. "בידי המשרד להג"ס (הגנת הסביבה; שא"ב) שתי חוות דעת שחיברו בשנת 2012 גורמים מקצועיים המתמחים בבריאות הציבור, ובהם ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות, בדבר ההשפעות השליליות של זיהום האוויר החריג בתחנה על בריאות הציבור".
בנוסף נכתב כי תחנת ניטור האוויר שהוצבה בתחנה המרכזית בשנת 2001, שאמורה להצביע על זיהום האוויר החריג, כלל לא הופעלה עד שנת 2012, וגם לאחר שהופעלה מחדש לא פעלה כראוי. המבקר התייחס לכך וכתב: "במשך שנים ארוכות נמנע מעיריית ירושלים, מהמשרד להג"ס ומהציבור מידע חיוני לגבי איכות האוויר בסביבת מתחם התחנה".
בהמשך הדו"ח מצוין שהטיפול בבעיית זיהום האוויר מצד המשרד להגנת הסביבה ועיריית ירושלים היה לקוי לאורך שנים רבות.
לפי הכתוב, המשרד להגנת הסביבה והעירייה קיבלו תלונות בנוגע לזיהום האוויר בתחנה כבר בשנת 2005, אולם רק ב־2008 הורו לחברת אגד ולתחנה המרכזית לפעול בעניין. אף שהיה על העירייה והמשרד לקנוס את מפעילי התחנה על הפרת רישיון העסק, הם החלו בהליכים לכך רק שלוש שנים לאחר מכן. "גם עיריית ירושלים, שהיתה מודעת לזיהום האוויר החריג, לא בדקה כלל את מידת יישום הדרישות האמורות (הדרישות המצוינות בחוק אוויר נקי; שא"ב), ומכאן שגם לא נקטה שום צעד בנושא", כותב המבקר. את כלל הפעולות שנקטו המשרד להגנת הסביבה ושאר הגורמים מגדיר המבקר "מעט מדי ומאוחר מדי".
גם בשנת 2014 זיהום האוויר בתחנה המרכזית נותר גבוה מאוד. "האכיפה שמבצעים בתחנה פקחים חלקית בלבד, ונוסעים ועובדים שוהים באזור רציפי העלייה לאוטובוסים שלא לצורך, תוך סיכון בריאותם", מוסיף המבקר. המשרד להגנת הסביבה: "לו כל הגופים המעורבים היו פועלים כמו נו, זיהום האוויר בתחנה היה נחסך מהציבור. פעלנו לטיפול בזיהום בשורת אמצעים, וביניהם הטלת קנס של מאות אלפי שקלים על התחנה המרכזית, הוצאת צווים, ביקורות, מתן אזהרות לציבור ועוד. רק בעקבות פעולות המשרד בוצעו שיפורים במבנה התחנה, שמטרתם להפריד בין האוכלוסייה לבין האזור המזוהם, וכן הבאנו לנקיטת שורת פעולות להפחתת הזיהום כגון הצבת פקחים למניעת יציאת נוסעים לפני הגעת האוטובוס לתחנה, הקמת שרוולי אוויר נקי לנוסעים ועוד. המשרד ממשיך לפעול בכל האמצעים שברשותו כדי לטפל במפגע ולצמצם את חשיפת האוכלוסייה לזיהום האוויר".
העירייה: "נושא חשוב זה נמצא באחריותו המלאה של המשרד להגנת הסביבה. העירייה פועלת על פי החוק, ועל כן נתנה רישיון עסק לתחנה רק לאחר קבלת כל האישורים ממשרדי הממשלה הרלוונטיים, ובתוכם אישור המשרד להגנת הסביבה בנושאים המקצועיים הנמצאים תחת אחריותו הבלעדית, כנושא זיהום האוויר. בלי אישור המשרד, שהוא הגורם היחיד המוסמך להנחות ולפקח בנושא, לא היה ניתן רישיון עסק למקום. אנו מברכים על כך שבשנים האחרונות החל המשרד לבצע את תפקידו במקום מול מפעילי התחנה. עם זאת יצוין כי עד לימים אלו לא התקבלו בקשות של המשרד לפעולות של העירייה במקום, וככל שיתקבלו העירייה תיתן למשרד את כל הסיוע שתתבקש לתת".
את תגובת הנהלת התחנה המרכזית לא ניתן היה להשיג עד למועד פרסום הידיעה.