לקראת הגעת הקרונות החדשים ושיפור תדירות זמני הנסיעה בקו האדום יתבצעו עבודות תשתית בתחנות הרכבת הקלה לטובת חיבור הארכות הקו האדום והקו הירוק בירושלים. בשל כך תבוצע הפסקת פעילות חלקית בשירותי הרכבת הקלה במספר מקטעים בין התאריכים 16.1-21.2.
3 צפייה בגלריה
הרכבת הקלה
הרכבת הקלה
הרכבת הקלה
(צילום: יצחק טסלר)

לטובת הנוסעים יפעיל משרד התחבורה קווי אוטובוס משלימים, שיחליפו את הרכבת הקלה במקטעים הסגורים.

סגירת מקטע תחנת הר הרצל - תחנת שער שכם

בין התאריכים 16-19.1.2022 ,י״ד-י״ז בשבט התשפ"ב, החל מהשעה 20:30 לא יתקיים שירות רכבות בין התחנות שער שכם והר הרצל בשני הכיוונים.
לנוחיות הנוסעים משרד התחבורה יפעיל קווי אוטובוסים חלופיים:
  • קו 76 מהר הרצל עד התחנה המרכזית ובחזרה.
  • קו 79 מהתחנה המרכזית עד גבעת המבתר ובחזרה.
ביתר הקו הרכבת תפעל כסדרה.

3 צפייה בגלריה
סגירת מקטע תחנת הר הרצל - תחנת שער שכם
סגירת מקטע תחנת הר הרצל - תחנת שער שכם
סגירת מקטע תחנת הר הרצל - תחנת שער שכם
(איור: הרכבת הקלה כפיר)

השירות החלקי (מקוצר) יחל מהשעה 20:30 מתחנת שער שכם לחיל האוויר בשני הכיוונים. לא יתקיים שירות משעה זו מתחנת שער שכם לתחנת הר הרצל.

סגירת מקטע תחנת שער שכם - תחנת התחנה המרכזית

בין התאריכים 20.1-12.2.2022, י״ח בשבט עד י״א באדר א׳ התשפ"ב, החל מהשעה 21:00 לא יתקיים שירות רכבות בין התחנות שער שכם והתחנה המרכזית בשני הכיוונים.
3 צפייה בגלריה
תחנת רכבת שער שכם
תחנת רכבת שער שכם
תחנת רכבת שער שכם
( צילום: יואב דודקביץ')
לנוחיות הנוסעים משרד התחבורה יפעיל קו אוטובוס חלופי:
- קו 79 מהתחנה המרכזית עד גבעת המבתר ובחזרה.
ביתר הקו הרכבת תפעל כסדרה.

סגירת מקטע תחנת התחנה המרכזית - תחנת גבעת התחמושת

בין התאריכים 13-21.2.2022,י״ב-כ' באדר א׳ התשפ"ב, החל מהשעה 21:00 לא יתקיים שירות בין התחנות גבעת התחמושת והתחנה המרכזית בשני הכיוונים.
לנוחיות הנוסעים משרד התחבורה יפעיל קו אוטובוס חלופי:
- קו 79 מהתחנה המרכזית עד גבעת המבתר ובחזרה.
ביתר הקו הרכבת תפעל כסדרה.