ידיעות ירושלים 19.3.2020ידיעות ירושלים 19.3.2020
(ידיעות ירושלים 20.3.2020)
ידיעות ירושלים 19.3.2020ידיעות ירושלים 19.3.2020
שער הספורט
(ידיעות ירושלים 20.3.2020)
ידיעות ירושלים 19.3.2020ידיעות ירושלים 19.3.2020
שער ה"בונוס"
(ידיעות ירושלים 20.3.2020)