בעיות בעמדות התיקוף של רב קו באוטובוסים של 'אגד'. תושב העיר שקיבל קנס מפקחים בקו 15 בעיר, פנה לחברת התעבורה באמצעות חבר המועצה עו"ד יוסי חביליו, בטענה כי המכשור הקיים באוטובוס מטעה, אין חיווי אם המכשיר מתקף או לא, והעמדה לא מותקנת בגובה העיניים, כך שקשה לקרוא את הודעות המכשיר. כמו כן במשך תקופה ארוכה המכשירים אומנם היו מותקנים אך לא הוכנסו לשימוש ואור החיווי הירוק שדולק בהם באופן קבוע מטעה.
מתקפה על התיקוף מתקפה על התיקוף
מתקפה על התיקוף
(צילום: איתן אילן)
כתוצאה מכך, נוסעים רבים שהעבירו את כרטיסי הרב קו במכשירים הללו חשבו כי ביצעו תיקוף כאשר למעשה עמדות התיקוף לא ביצעו כל פעולה. חשוב לציין כי בינתיים אותן עמדות כבר הוכנסו לשימוש וניתן לתקף באמצעותן.
חביליו מסר בשם הנוסע, התראה לפני תביעה ל'אגד' ולמשרד התחבורה, שמפקח על פעילות קווי האוטובוסים, ודרש לבטל את כל הדו"חות שניתנו עד כה בנסיבות דומות, לכסות את כל העמדות שאינן פועלות או להסירן, ולהגביה את העמדות הקיימות כך שיהיו בגובה סביר לעיניים.
עוד בכתב ההתראה, 'אגד' מתבקשת להעביר מידע באשר למספר הקנסות שניתנו בנסיבות האלה לנוסעים שהיו סבורים כי הם תיקפו את הרב קו שלהם, במטרה כאמור לבטל קנסות אלו לאלתר.
חביליו: "אני סבור ש'אגד' ומשרד התחבורה פעלו שלא באופן סביר והטעו את הציבור. יש להשמיש את כל העמדות ולאפשר תיקוף בהן או להסירן מיידית, ובנוסף לבטל את כל הדו"חות שהוטלו בגין אי תיקוף כרטיסים באוטובוסים שבהם מותקנות מכונות אלה אולם הן לא הושמשו".
מ'אגד' נמסר: "כשיגיע מכתבו של עו"ד חביליו אל המחלקה המשפטית נגיב כמקובל. מבלי להתייחס לכתב התביעה, חשוב להבין שבכל הקשור למכונות התיקוף, לרבות התקנתן, הפעלתן, והפרסום בדבר האפשרות לתקף באמצעותן, כל אלה נעשים לפי ההנחיות והוראות משרד התחבורה, ואנו נמשיך לפעול כך גם בעתיד".
ממשרד התחבורה לא התקבלה תגובה עד למועד פרסום הכתבה.