במסגרת השלמת ביצוע העבודות של המקטע האחרון בפרויקט פיתוח ושדרוג התשתיות ברחוב הפטריארכיה הארמנית בירושלים ייסגר החל מהיום (ד') רחוב הפטריארכיה הארמנית לתנועת כלי רכב. ההשקעה בפרויקט כ-30 מיליון שקלים. העבודות יבוצעו במקטע שבין הקישלה הסמוך לשער יפו ועד לשער ציון.
רחוב הפטריארכיה הארמנית בעיר העתיקהרחוב הפטריארכיה הארמנית בעיר העתיקה
רחוב הפטריארכיה הארמנית בעיר העתיקה
(צילום: עיריית ירושלים)
סגירת הרחוב תיעשה החל מהיום (18.3) בשעה 8.00 בבוקר ועד ליום רביעי (25.3) בשעה 17:00 .
כמו כן, לרשות תושבי העיר העתיקה ובאי הכותל המערבי יעמדו מוניות ללא עלות משער ציון. לרשות תושבי ירושלים תתאפשר חנייה בשער ציון ונסיעה במוניות לכיוון הכותל המערבי ותנועת הולכי רגל.
העבודות בשטח כוללות השלמת פיתוח המיסעה ואספלט ויתבצעו לאורך 24 שעות ביממה למעט ביום שבת.

תחבורה ציבורית:

קווי אגד 1 ו-3 יפעלו ללא שינוי
קו 38 יתחיל ויסיים נסיעה בחניון הר ציון
קו 83 ייסע בכיוון הנגדי ברחוב מעלה השלום
בזמן העבודות תכוון תנועת כלי הרכב והולכי הרגל על ידי פקחים
תנועת אוטובוסים תיירותיים לשער האשפות ולהר ציון תתאפשר רק דרך כביש העופל.
פרויקט הפיתוח ברחוב הפטריארכיה הארמנית כולל שדרוג המרחב הציבורי, ביצוע עבודות בטיחות, עבודות נגישות , טיפול במפגעים וכן שדרוג התשתיות ובניהם תשתיות המים, ביוב, חשמל, תאורה, מדרכות, כביש ותקשורת. מדובר בתשתיות ישנות במיוחד בנות עשרות שנים שחלקן אף אינן תקניות ובטיחותיות, המהוות סכנה לכל באי העיר העתיקה ובראשם לתושבי הרובע היהודי והארמני והחלפתן הכרחית הן מבחינת שיפור איכות החיים של התושבים לשנים הבאות והן לשיפור הבטיחות והנגישות במקום.
הפרויקט מלווה לכל אורכו בהליך שיתוף ציבור וקהילה, הכולל קשר שוטף וישיר בין נציגי תושבי הרובע היהודי והרובע הארמני והמנהל הקהילתי לבין הנהלת הפרויקט וצוות קשרי הקהילה ,לצמצום ההפרעה ולשמירה על שגרת החיים של התושבים והמבקרים באזור. יצוין כי הפרויקט מתבצע בשיתוף פעולה מלא עם המשטרה , כיבוי אש ומד"א.