בר סימן טוב וד"ר ברגמן־לוי. צילום: יריב כץ ומתוך היוטיובבר סימן טוב וד"ר ברגמן־לוי. צילום: יריב כץ ומתוך היוטיוב
בר סימן טוב וד"ר ברגמן־לוי. צילום: יריב כץ ומתוך היוטיוב
(בר סימן טוב וד"ר ברגמן־לוי. צילום: יריב כץ ומתוך היוטיוב)
מה קורה באחד האגפים הרגישים ביותר במשרד הבריאות? בתקופה שבה הנהלת משרד הבריאות מתמודדת עם משבר הקורונה ופועלת לילות כימים בגיבוש הנחיות לציבור, בקשה שהוגשה בשבוע שעבר על ידי מנהלת האגף לבריאות הנפש נגד הנהלת המשרד חושפת סכסוכים קשים ביותר באחד האגפים הרגישים במשרד הבריאות. כך, העימות בין מנהלת האגף לבריאות הנפש למנכ"ל המשרד, משה בר סימן טוב, שחלקו החל כבר לפני כשנה - עובר למישור המשפטי.
השפלה או רדיפה?
מנספחי הבקשה שהוגשה על ידי מנהלת האגף, ד"ר טל ברגמן־לוי, לבית הדין לעבודה בירושלים עולה כי נציבות שירות המדינה קיימה כנגדה חקירה בעקבות תלונות על יחסה לעובדים הכפופים לה. עם סיום החקירה במשרד הבריאות הודיעו כי ייתכן שינקטו הליך פנים משמעתי של נזיפה נגד מנהלת האגף וזו זומנה להליך שימוע בפני סמנכ"ל למינהל ומשאבי אנוש. במסמך שמהווה נספח לבקשה ונושא את התאריך דצמבר 2019, שנשלח למנהלת האגף, מציין סמנכ"ל בכיר למינהל ומשאבי אנוש דב פסט כי "הריני שוקל לנקוט כנגדך אמצעי משמעת של נזיפה בהתאם לסעיף 31 בחוק שירות המדינה בעקבות תלונות שהתקבלו נגדך בחשד להתנהלות משפילה ופוגענית כלפי העובדים הכפופים לך, התעמרות בעובדים והתנהגות שאינה הולמת".
אלא שד"ר ברגמן־לוי טוענת מנגד כי בהליך נפלו פגמים רבים והוא תולדה של רדיפה אישית שהיא חווה מצד מנכ"ל משרד הבריאות. במכתב שנשלח לסמנכ"ל על ידי עורך דינה של ד"ר ברגמן־לוי נכתב: "ידוע לנו כי מנכ"ל המשרד הוא הסיבה והמסובב לחקירה נגד מרשתי".
במכתב שנשלח למנהלת האגף, ד"ר טל ברגמן־לוי, על ידי סמנכ"ל למינהל הוא מנמק מה המניע להחלטה להזמינה להליך שימוע: "מכלול התלונות שהוגשו מעלה תמונה קשה של מי שלכאורה אינה מתנהגת באופן הולם כלפי עובדי המשרד באופן רציף ושיטתי. התנהלות זו בלתי מקובלת לחלוטין ואינה עולה בקנה אחד עם ערכים של שירות ציבור".
הסמנכ"ל ציין כי במסגרת החקירה נגבו עדויות ממספר עובדים באגף ובמשרד, ואף העלה מספר דוגמות שעלו מתוך החקירה. ב־16.2 שלח משרד הבריאות מכתב לעורך דינה של המנהלת ובו העביר לו ציטוטים של עובדים המתארים את יחסה כלפיהם. בין היתר מצוטטים העובדים כאומרים את הדברים האלה על התנהגותה והתנהלותה: "היא נוטה להתפרץ ולצעוק על אנשים... יש לה קריזות... היא מעליבה". מנהלת נוספת שעובדת תחתיה הוסיפה: "באגף שלי שורר פחד, יש משהו מפחיד באוויר, אתה לא יודע מה עלול לקרות".
על פי המכתב, מזכירתה של ד"ר ברגמן־לוי העידה: "אתה מגיע בבוקר ולא יודע מה יהיה... היו מצידה השפלות מילוליות כמו 'את לא יודעת לעבוד'". כלכלן במשרד הבריאות העיד עליה בפני הנציבות: "בישיבות של עשרות משתתפים היה שיח של 'עכשיו אני מדברת, תהיו בשקט, אתה תסתום את הפה'".
הבכירה משיבה אש
לנוכח הבקשה לשימוע שנשלחה אליה פנתה ד"ר טל ברגמן־לוי לבית הדין האזורי לעבודה בירושלים בבקשה "דחופה למתן סעדים ארעיים דחופים וסעדים זמניים דחופים".
בבקשה, שהוגשה באמצעות עו"ד עופר ברטל, מתבקש בית המשפט להורות על ביטול הליך השימוע: "בקשה דחופה זו מוגשת על ידי ד"ר טל ברגמן־לוי, עובדת בכירה ומוערכת במשרד הבריאות, נגד החלטת המשיב (משרד הבריאות) לזמנה לשימוע משמעתי, כל זאת כחלק ממסכת התעמרות והתעללות קיצונית שעימה היא מתמודדת מצד מנכ"ל משרד הבריאות". בבקשה מציין עו"ד ברטל כי בהליך הזימון לשמוע נפלו מספר פגמים. "הראשון הוא סירוב לדחות את המועד למרות פניות חוזרות ונשנות מצד באי כוח המבקשת אשר ביקשו לתאם מועד מוסכם".
פגם שני: "משרד הבריאות מסרב להעביר לעיונה של המבקשת את מסמך ההמלצה של אגף המשמעת להעמידה להליך פנים משרדי של נזיפה". ופגם שלישי, לדברי עורך דינה של ד"ר ברגמן־לוי: "האדם שמונה לשקול פתיחה בהליך משמעתי פנימי נגד המבקש... מצוי בניגוד עניינים מהותי וקיצוני אשר אינו מאפשר לו לדון בלב פתוח ובנפש חפצה בטענות המבקשת בשימוע".
השימוע הוקפא
עו"ד ברטל מציין כי המכתב ששלח סמנכ"ל משאבי אנוש במשרד הבריאות כולל ציטוטים מגמתיים וחלקיים שרובם ככולם הוצאו מהקשרם. "בעקבות פנייתה של המבקשת לאגף המשמעת, כמפורט לעיל, והטענות כבדות המשקל שפורטו במכתבה ביחס לממצאי החקירה באגף המשמעת, הורה אגף המשמעת למר פסט לתקן את מכתבו ולהתאימו למציאות ולהמלצות של אגף המשמעת". על כן נשלח לדברי עו"ד ברטל מכתב זימון לשימוע נוסף: "במכתב זימון לשימוע מתוקן שבו יצא המרצע מן השק נכתב בהתבסס על המלצת אגף המשמעת כך: 'מרבית העובדים... לא תיארו מקרים ספציפיים שניתן לעגן אותם בתוכן, מקום וזמן... רק שניים מהעובדים תיארו אירועים ספציפיים'".
עכשיו יידרש בית הדין לעבודה לקבוע אם ניתן לקיים את השימוע נגד ד"ר טל ברגמן־לוי - או שייקבע כי נפל פגם בהליך שנוהל נגדה. בשלב זה הוקפא השימוע עד להחלטת בית הדין בנושא, אולם נראה כי לפי שעה 'הדם הרע' בין הצדדים יימשך ואין ספק שישפיע על תפקוד האגף החשוב הזה.
ממשרד עורכי הדין אשר חלד ושות' המייצג את ברגמן־לוי: "צר לנו לראות כי גם בתקופות לחוצות במשרד, בהם צריך המנכ"ל לעסוק בבלימת נגיף הקורונה, הוא בוחר להמשיך ולהתנכל למרשתנו. לשמחתנו בית הדין לענייני עבודה קיבל את טענותינו כי נפלו פגמים חמורים בהתנהלות משרד הבריאות ובצעד חריג דחה את זימונה של מרשתנו לשימוע במעמד צד אחד, זאת בהתבסס על פגמים חמורים שנפלו בהתנהלות משרד הבריאות".
משרד הבריאות נמסר כי הבקשה תתברר בבית הדין.