שערי צדק. צילום: גיל יוחנןשערי צדק. צילום: גיל יוחנן
שערי צדק. צילום: גיל יוחנן
(שערי צדק. צילום: גיל יוחנן)
שערי צדק הגדיל בשנת התקציב 2017 את תנאי האשראי לספקים וביקש לשלם להם בדחייה של חודש נוסף. כך עולה ממסמך שהגיע לידי מיינט ו"ידיעות ירושלים".
בקרוב צפוי משרד הבריאות לשחרר דו"ח שמתייחס למרכזים הרפואיים, ובהם גם 'שערי צדק'. טיוטת הדו"ח מעידה על בעיות תקציב שחווה בית החולים, וזאת בהמשך לחשיפת מיינט ירושלים ו"ידיעות ירושלים" על גירעון אקטוארי של 1.4 מיליארד שקל. בתגובה לנתוני הדו"ח נמסר מ'שערי צדק' כי זוהי טיוטה בלבד שהועברה להערות לכל בתי החולים המוזכרים בו.
ולגבי הספקים, הרי שמדובר במסמך שנשלח לספקי המרכז הרפואי בשנה שעברה. מהמזכר עולה כי בית החולים הודיע כי הוא נאלץ להגדיל את תנאי האשראי ב־30 ימים נוספים מעבר לתנאים הקיימים, בשל "אילוצים תקציביים", לשון המכתב. "אנו תקווה כי נוכל לחזור לתנאי התשלום המקוריים במהרה ומודים לכם מראש על שיתוף הפעולה", כתב מנהל מדור הספקים של שערי צדק, שחתום על המסמך.
בשבועות האחרונים חווה בית החולים טלטלה עקב רצונו של מנכ"ל בית החולים, פרופ' יונתן הלוי, לפרוש מתפקידו. הלוי, שטוען כי ברצונו לצאת לגמלאות, חוגג בימים אלו את יום הולדתו ה־70.
תגובת שערי צדק: "אנחנו נמצאים במחצית 2018 והפניה הייתה בסוף 2016. העיסוק במצבו של שערי צדק לוקה בראיה חסרה ולא מקצועית. ניתן להשוות את הפרמטרים הכלכליים של שערי צדק לכל אחד מבתי החולים. באופן אובייקטיבי שערי צדק הוערך בימים אלה על ידי משרדי הבריאות והאוצר כאחד מבתי החולים עם התנהלות אחראית ויעילה. ניכר שאת 'ידיעות ירושלים' עובדות אלה אינן מעניינות וראוי להביא לידיעת הקוראים תמונה נכונה ומהימנה ולא נגועה באינטרסים של בעלי עניין. שערי צדק, כגוף הפועל בצורה מסודרת ואחראית, וכדי להיערך לשינויים ברגולציה
"באותה עת, הודיע לחלק מספקיו מראש על שינוי בתנאי האשראי. אנו רואים בספקי בית החולים שותפים לדרך ולעשיה ומקיימים שיח שוטף עם כולם. שערי צדק נהנה מאמון הספקים שרובם נענה לפנייתנו. מעת לעת וכפי שנעשה בעבר, שערי צדק משפר באופן יזום את תנאי האשראי. תנאי התשלום שונים מספק לספק ונקבעים בהסכמה במהלך ההתקשרות ותוך כדי עבודה. כעובדה, בית החולים עומד מדי חודש בהתחייבויותיו לכלל ספקיו".