די. ג'יי אמיר ווייטדי. ג'יי אמיר ווייט
די. ג'יי אמיר ווייט
(צילום: פרטי)