פרקש. צילום: דנה לויפרקש. צילום: דנה לוי
פרקש. צילום: דנה לוי
(פרקש. צילום: דנה לוי)