קרוב ל- 19 אלף בקשות לקבלת דמי אבטלה מתושבי ירושלים הוגשו לביטוח הלאומי מאז פרוץ משבר הקורונה. במוסד לביטוח לאומי מציניים כי מדובר בעלייה משמעותית בהגשת מסוג זה שכן לאורך שנת 2019 כולה הוגש מספר זהה לקבלת דמי אבטלה.
(בניין הביטוח הלאומי. דרמת ענק. צילום: רפי קוץ)
"היצף הפניות לאבטלה מתווסף לעבודת הסניף השוטפת בטיפול בבעלי מוגבלויות, בסיעוד לקשישים, במשפחות מצוקה, בקצבאות שונות", אומרים במוסד. "משבר הקורונה אליו נקלענו מביא את העובדים כולם להצטרף למאמץ, בדאגה לרווחתם הכלכלית של תושבי ירושלים".
אנשי המוסד לביטוח לאומי הסבירו כי הזכאות לדמי אבטלה נוקשה יותר, אולם לאור המשבר ולפי הערכות מבקשים רבים יהיו זכאים לדמי אבטלה בשל ההקלות שניתנו ובראשן זכאות לדמי אבטלה ליוצאים לחופשה ללא תשלום מהיום הראשון וקיצור תקופת הזכאות לדמי אבטלה מעבודה במשך 12 חודשים לשישה חודשים.